Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

Naar aanleiding van de introductie van het bestuursgerichte toezicht door de Inspectie van het Onderwijs in 2017 start in het voorjaar van 2020 de pilot versterking kwaliteitszorg. Schoolbesturen in het vo krijgen daarin een unieke kans om kosteloos met experts en met andere besturen te werken aan het versterken van de eigen kwaliteitszorg. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In de pilot gaat u als bestuur actief aan de slag met uw eigen systeem van kwaliteitszorg; wat gaat daarin goed en wat kunt u daarin verbeteren? Deelname in de pilot betekent dat u aan de slag gaat met uw verbeterplan en dat u daarbij hulp op maat krijgt. U betrekt hierbij belangrijke actoren uit uw omgeving, zoals het intern toezicht, schoolleiders en mogelijk de medezeggenschap.
 
De pilot is een samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VO-raad, de Inspectie van het Onderwijs en de toezichthoudervereniging VTOI-NVTK. Deze partijen willen tijdens de pilot onderzoeken hoe ondersteuning aan besturen er het beste uit kan zien. Deelname aan de pilot betekent ook dat u bijdraagt aan dit onderzoek. De ondersteuning in de pilot duurt maximaal 1 jaar.
 

Voor wie?

De pilot is bedoeld voor besturen die willen werken aan de versterking van de eigen kwaliteitszorg.
De voorkeur gaat daarbij uit naar besturen die al door de inspectie zijn onderzocht, met een door de inspectie gegeven onvoldoende op de eerste standaard van Kwaliteitszorg en ambitie (KA1: Kwaliteitszorg), al dan niet in combinatie met een onvoldoende op Kwaliteitscultuur (KA2) of Verantwoording en dialoog (KA3).  Deze besturen krijgen dan ook voorrang.
 
In de pilot is plaats voor 10 besturen. Bij ruime belangstelling selecteren we – naast inspectieoordeel op de genoemde standaarden – op basis van omvang van bestuur en spreiding t.a.v. schoolsoorten en regio.
 

Meer informatie en aanmelden

Wilt u zich aanmelden, of heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Femke Bink of Iris Roscam Abbing, via e-mailadres: f.m.c.bink@minocw.nl / m.i.roscamabbing@minocw.nl
 
Door: Nationale Onderwijsgids