Normal_tweede_kamer

Ruim 150 leerlingen uit de hoogste klassen van de havo en het vwo debatteren op 26 en 27 september in de Tweede Kamer over actuele, grensoverschrijdende problemen binnen Europa. De nationale conferentie vormt het sluitstuk van de eenendertigste editie van het Model European Parliament (MEP), een simulatie van het Europees Parlement door scholieren. Dit meldt de Tweede Kamer.

In de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer opende ondervoorzitter Ockje Tellegen op donderdagochtend 26 september de vergadering. De scholieren gaan deze twee dagen met elkaar in debat over tien verschillende thema’s. Er is onder meer aandacht voor onderwerpen als recyclebaar afval en duurzame landbouw. Ook wordt er ingegaan op universele waarden zoals de democratie en rechtstaat.

 

Model European Parliament

In Nederland doen jaarlijks ruim 2500 leerlingen uit de hoogste klassen van de havo en vwo mee als 'Europarlementariër' aan provinciale, nationale en internationale MEP-conferenties. Doel van de bijeenkomsten is jongeren inzicht te geven in het proces van Europese besluitvorming. De nationale conferentie wordt georganiseerd door het Montesquieu Instituut. In 2010 heeft het instituut het stokje overgenomen van de Stichting Model European Parliament Nederland, die sinds het ontstaan van het MEP in 1990 de organisatie voor haar rekening nam.