Normal_vlag_duitsland

Een tweede moderne vreemde taal in het voortgezet onderwijs moet verplicht worden, anders dreigt het vak Duits te verdwijnen. Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) ziet de positie van het vak Duits in gevaar door de op handen zijnde curriculumherziening en roept daarom op om feedback op Curriculum.nu te geven. Dat kan nog tot en met 11 augustus. Dit meldt het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA).

Zondag eindigt de laatste feedbackronde van het proces Curriculum.nu. Hiermee wordt de basis gelegd voor een nieuw curriculum voor het primair en het voortgezet onderwijs. De buurtalen Duits en Frans komen er bekaaid vanaf. Het voorstel spreekt slechts van het “mogelijk maken” van een tweede taal naast het Engels; scholen zijn dan niet verplicht om Duits of Frans aan te bieden. Bij een oplopend lerarentekort voor het vak Duits kunnen zij dan de makkelijke weg kiezen en Duits afschaffen.
 
Het proces van curriculumherziening is onderverdeeld in 9 leergebieden. Het schoolvak Duits valt onder de werkgroep ‘Engels/moderne vreemde talen’. Als uitgangspunt wordt daarin geformuleerd: “De beheersing van het Engels en van andere talen kwalificeert voor de internationale arbeidsmarkt”. Dit geldt zeker ook voor Duits. Om Nederlandse jongeren de kwalificaties mee te geven die op de arbeidsmarkt nodig zijn, zou hier expliciet ook de Duitse taal genoemd moeten worden. Duitsland is voor Nederland de belangrijkste handelspartner en omgekeerd is Nederland na China de belangrijkste handelspartner voor Duitsland.
 
Als scholen na de curriculumherziening beslissen om het vak Duits te schrappen, ontneemt dit scholieren de kans om optimaal voorbereid te worden op de arbeidsmarkt. Beheersing van het Duits kan van groot belang zijn voor een succesvolle carrière. Bovendien is het belang van Duits ook voor Nederland niet te onderschatten. De Nederlandse politiek en economie zijn sterk afhankelijk van een goede kennis van buurtaal en buurland. Ook zijn er talrijke verbindingen op het gebied van cultuur en wetenschap.
 
Bovendien heeft de Europese Commissie de doelstelling geformuleerd dat alle burgers in de EU van jongs af aan ten minste twee vreemde talen kunnen leren. Nederland is in Europa altijd koploper geweest op het gebied van de beheersing van vreemde talen; als relatief klein land mag Nederland deze positie niet verliezen.
 
De Onderwijsafdeling van het DIA roept docenten en ouders op om deze week nog te reageren op Curriculum.nu. Dit kan via een feedbackformulier bij het leergebied ‘Engels/mvt’. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids