Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Na diefstal van een postzak met daarin twee examens vwo van het Rythovius College in Eersel heeft de Onderwijsinspectie op 3 juni jl. het schriftelijk Centraal Examen geschiedenis en wiskunde A van het vwo voor deze school ongeldig verklaard. Deze examens waren vanuit het postdepot aangetekend onderweg naar de tweede corrector. Dit meldt het Rythovius College.

De leerlingen moeten dit examen opnieuw maken in het tweede tijdvak van de examens.
 
De school laat weten te betreuren dat dit incident heeft plaatsgevonden en te beseffen dat dit voor de betreffende leerlingen erg vervelend is. De leerlingen en hun ouders zijn persoonlijk geïnformeerd. Alles wordt in het werk gesteld om voor de leerlingen deze examens zonder extra spanning te laten verlopen. Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar het zo onverwacht opnieuw moeten maken van het examen, wordt  extra begeleiding en examentraining aangeboden.
 
Eerder dit jaar werden ook al examens gestolen. In april werden examens Zorg en Welzijn voor vmbo-bb en -kb gestolen. In mei werd een havo-examen Frans gestolen uit de auto van een docent. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids