Normal_slob__onderwijs__minister

Onderwijsminister Slob geeft aan het een opvallende en zorgelijke toename vinden dat ruim 35 procent van leerlingen veel druk ervaren. Volgens hem hebben naast ouders ook scholen een verantwoordelijkheid om deze druk te beperken en het welzijn van leerlingen te bevorderen. Dit meldt hij als reactie op Kamervragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA). 

Minister Slob: “Scholen zijn verplicht een leerlingenstatuut op te stellen waarin wordt omschreven wat leerlingen en docenten over en weer van elkaar kunnen verwachten. Daarin worden ook de regels weergegeven over het maximaal toegestane aantal toetsen per dag. Het doel daarvan is de werkdruk van
scholieren binnen de perken te houden.”
 

Werkschema voor leerlingen

Op de vraag of het slecht is wanneer scholen zoveel toetsen inplannen dat de leerlingen zelf keuzes moeten maken en toetsen maar half gaan voorbereiden, antwoordt hij: “Het is niet wenselijk dat leerlingen zulke keuzes moeten maken. Op die manier kunnen zij niet goed laten zien wat ze kunnen en kunnen zij hun talenten niet optimaal ontwikkelen. Dat is ook de reden dat de scholen afspraken maken (en in het leerlingenstatuut opnemen) over een maximaal toe te staan aantal toetsen per dag. Het doel is te komen tot een werkschema voor leerlingen dat uitdagend maar doenlijk is. Daarbij is het belangrijk dat scholen er op letten dat dit schema ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids