Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

Schoolleiders moeten krachtiger gepositioneerd worden, want schoolleiders spelen een cruciale rol in het tot stand brengen van goed onderwijs. Dat schrijven de Onderwijsministers in een beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’.

De ministers reageren met de beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad van april 2018 en onderschrijven de visie van de raad in ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’. De ministers erkennen dat de rol van de schoolleider de afgelopen jaren is veranderd en dat de maatschappelijke druk op scholen is toegenomen. De positie van onder ander schoolleiders moet daarom versterkt worden. 
 
In de brief beschrijven de ministers hun ambitie hierin: er moeten gekwalificeerde schoolleiders zijn met voldoende positie. Deze ambitie bestaat uit drie onderdelen: er zijn (1) voldoende schoolleiders die (2) gekwalificeerd zijn en blijven voor hun belangrijke taak en (3) voldoende in positie zijn om die taak ook uit te kunnen voeren.
 
Over hoe deze ambities precies worden vormgegeven, gaan de ministers de komende tijd in gesprek met schoolbesturen en schoolleiders: “Zo zullen wij samen met schoolleiders in het po een schoolleidersagenda opstellen, zoals die er ook voor het vo ligt. Ook gaan wij samen met beide sectoren de mogelijkheden voor een stevige schoolleidersopleiding op masterniveau verkennen en in kaart brengen hoe de beroepsgroep van schoolleiders verder versterkt kan worden.” 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids