Normal_tweede_kamer

Op woensdag 10 oktober 2018 van 13.00 tot 16.30 uur overlegt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over groen onderwijs. Hiervoor komen de ministers Van Engelshoven en Slob van het ministerie van onderwijs naar de Kamer. Dit meldt de Tweede Kamer.

Steeds minder leerlingen en studenten kiezen voor een groene opleiding op een agrarisch opleidingscentrum (aoc). De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de financiële ontwikkeling van de aoc’s en de mogelijke effecten op de kwaliteit van het groen onderwijs. Volgens de inspectie moeten de aoc-besturen in hun financiële plannen meer rekening gaan houden met de krimp en daarmee de afname van inkomsten. Om het groen onderwijs toekomstbestendig te maken is in het regeerakkoord vanaf 2019 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om de bezuiniging van het vorige kabinet te verzachten.
 

Groen onderwijs naar ministerie van onderwijs

Het kabinet heeft in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' besloten om het groene onderwijs over te hevelen naar het ministerie van onderwijs. Tot die tijd viel het groene onderwijs onder de verantwoordelijkheid van het ministerie dat over de landbouw ging (in het vorige kabinet was dat het ministerie van Economische Zaken). Met het aantreden van het nieuwe kabinet in oktober 2017 is de minister van onderwijs formeel verantwoordelijk voor het groene onderwijs.
 

Harmonisatie van de bekostiging van het groen onderwijs

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de groene instellingen voor hun leerlingen en studenten op dezelfde manier gefinancierd worden als in het overige onderwijs het geval is. Deze harmonisatie van de bekostiging van het mbo, de groene hogescholen en Wageningen Universiteit wordt per 1 januari 2019 volledig gerealiseerd.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids