Normal_wiskunde_huiswerk

De leerling van de Rientjes Mavo in Maarssen die naar de rechter stapte om zijn wiskunde-examen opnieuw beoordeeld te krijgen, is alsnog gezakt. Ook de derde corrector, die op last van de rechter vraag 15 opnieuw moest nakijken, blijft bij het eerder toegekende puntenaantal. Dat betekent dat de leerling op 0,017 punten zijn diploma vmbo-tl niet gehaald heeft. Dit meldt NOS.

De scholier had een gemiddelde van 5,5 nodig voor zijn examen vmbo-tl om te slagen, maar hij bleef steken op 5,483. Zijn vader vroeg en kreeg inzage in vijf examens, waarbij hij bij het wiskunde-examen tot de conclusie kwam dat zijn zoon bij enkele vragen te weinig punten had gekregen. Toen de vader er met school niet uitkwam spande hij een kort geding aan.
 
De rechter oordeelde dat vraag 15 opnieuw moest worden nagekeken door een derde, onafhankelijke corrector. De twee correctoren die het werk moesten nakijken, konden het namelijk niet eens worden over zijn antwoord op vraag 15. De school had ervoor moeten zorgen dat de correctoren toch tot een overeenstemming kwamen. Doordat dat niet is gebeurd, achtte de rechter het mogelijk dat de jongen een onjuist cijfer heeft gekregen. Een derde, onafhankelijke, corrector moest vraag 15 van zijn examen daarom nogmaals nakijken.
 
De derde corrector blijft nu bij het eerder toegekende puntenaantal voor vraag1 5. Dat betekent dat de leerling definitief gezakt is. De leerling gaat naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar via het volwassenenonderwijs zijn diploma halen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids