Logo_logo-10-14onderwijs

De eerste landelijke conferentie 10-14 onderwijs was een doorslaand succes. Ruim 170 onderwijsbestuurders, schoolleiders, teamleiders en leraren ontmoetten elkaar op 7 april in het theater Spektakel in Zwijndrecht. Dit meldt KPC Groep.

In de ochtend vertelden leerlingen, ouders en leerkrachten van De LeerOnderneming, Spring High en Tiener College over de opbouw van hun programmalijn 10-14 en boden ze inkijken in de praktijk.

In de middaguren was er ruimte voor verdieping tijdens een breed spectrum aan inhoudelijke workshops en sessies. Thema’s waren onder meer nut en noodzaak van 10-14 onderwijs, bestuurlijke kansen en knelpunten, leerlijnen en werken met kernconcepten, grensdoorbrekend ontwerpen in een leergemeenschap en het ontwikkeltraject van concept naar realisatie.

De conferentie werd ondersteund door de PO-Raad en VO-raad. Jelle Jolles verzorgde een keynote over het leren van pubers.

Van de conferentie is een korte video-impressie gemaakt. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids