Normal_studenten_ondernemers_jonge_ondernemers

Onderwijsmanagers en docenten kunnen op 21 mei een workshop Ondernemend Leren volgen in Utrecht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en De Wereld van de Ondernemer organiseren deze workshop om scholen en opleidingen te helpen bij het invoeren van ondernemend onderwijs. In het voortgezet en beroepsonderwijs wordt ondernemend onderwijs steeds belangrijker maar recente ontwikkelingen in het onderwijsveld leiden soms tot dilemma's bij de implementatie ervan. In de workshop kunnen managers en leraren zich oriënteren op de mogelijkheden. Dit meldt De Wereld van de Ondernemer.

Ondernemerschap wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de '21th Century Skills' die jongeren van nu in huis moeten hebben om goed te functioneren op de arbeidsmarkt. Onderwijs in ondernemend gedrag wordt dan ook steeds belangrijker in het voortgezet en beroepsonderwijs. Zo maakt ondernemerschap onderdeel uit van het nieuwe examenprogramma voor vmbo. Ook in de herziene kwalificatiedossiers van het mbo is er meer aandacht voor ondernemen. Via keuzedelen kunnen studenten zich specialiseren in ondernemerschap.

Uit onderzoek zou zijn gebleken dat scholen en opleidingen nog tegen diverse problemen oplopen om invulling te geven aan ondernemend onderwijs. Het doel van de workshop is om praktische oplossingen te vinden voor het invoeren van ondernemend onderwijs binnen de nieuwe kaders. De nadruk zal liggen op de specifieke dilemma's die deelnemers aandragen uit hun eigen praktijkervaringen.

De workshop Ondernemend Leren vindt plaats op 21 mei in het pand van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan de Croeselaan in Utrecht. Deelname aan de workshop is gratis. Aanmelden kan via het inschrijvingsformulier op www.dwvdo.nl.

© Nationale Onderwijsgids