Kamermeerderheid eens met studentenlimiet Engelstalige variant opleiding

Het moet mogelijk worden om alleen voor de Engelstalige variant van een opleiding aan een hogeschool of universiteit een numerus fixus in te stellen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Dit voorstel van de VVD heeft voldoende steun gekregen, tot onvrede van D66. De liberalen vonden het namelijk geen goed idee om te stemmen over dit plan zonder dat erover gedebatteerd is.

Het plan moet onderwijsinstellingen mogelijkheden geven om minder internationale studenten toe te laten. Tot nu toe was het alleen mogelijk om een maximum te stellen aan zowel de Engelstalige als de Nederlandstalige variant van een opleiding.

Planwijziging van VVD 

Claire Martens van de VVD heeft dit plan ingediend als een kleine wijziging (amendement) van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Jan Paternotte (D66) spreekt van een "staatsrechtelijke janboel". Op deze manier doorloopt de Kamer namelijk niet de gebruikelijke wetgevingsprocedure. Daarin geeft de Raad van State advies en voert de Kamer - in de woorden van Paternotte - een "fatsoenlijk debat". Bovendien kan de Eerste Kamer geen wijzigingen aanbrengen in het voorstel zonder de hele begroting van het ministerie van OCW weg te stemmen.

Tweede Kamer stemt niet in

De Tweede Kamer heeft niet ingestemd met het voorstel van Paternotte om het amendement niet ter stemming te brengen. 

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf heeft een wet in de maak met het doel minder internationale studenten toe te laten op hogescholen en universiteiten. De VVD wil hier niet op wachten en heeft daarom het amendement ingediend.

Door: ANP