Driekwart van de mensen in rivierdelta's niet beschermd tegen overstromingen

Rivierdelta’s wereldwijd zijn dichtbevolkt. Een deel van die gebieden is bedijkt, maar het grootste deel is niet beschermd tegen overstromingen. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere de Universiteit Utrecht: maar zo’n 17 procent van de wereldwijde delta’s is goed beschermd, en meer dan 100 miljoen mensen wonen buiten de beschermde gebieden. Dat meldt de Universiteit Utrecht.

De onderzoekers brachten in ruim 150 delta’s de dijken in kaart, en vonden daar meer dan 10.000 dijken. "Dijken kunnen een vals gevoel van veiligheid geven, wat juist zorgt voor een verhoogd risico op overstromingen, bijvoorbeeld zoals tijdens orkaan Katrina," vertelt Jaap Nienhuis, onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en hoofdauteur van de studie. "Data over deze delta’s en dijken is belangrijk voor onder andere juiste risico-evaluatie voor overstromingen, zeker in verband met toekomstige zeespiegelstijging."

Kwaliteit van dijken 

Tot nu toe waren delta’s en hun dijken wereldwijd maar lastig in kaart te brengen, waardoor het berekenen van overstromingsrisico’s ook moeilijk was. Dat komt doordat de locaties en kwaliteit van dijken wereldwijd op verschillende manieren vastgelegd worden, veel historische dijken zijn bijvoorbeeld alleen vastgelegd op papier. "Veel nationale data zijn ook niet publiekelijk beschikbaar, voornamelijk voor veiligheidsoverwegingen", legt Nienhuis uit.

Overstromingsgevaar 

"De database van grote delta’s die wij nu hebben gecreëerd is de meest uitgebreide tot nu toe, en kan zowel door onderzoekers als door beleidsmakers gebruikt worden om overstromingsgevaar beter te kunnen inschatten."

Door: Nationale Onderwijsgids