Normal_online-education-2022-11-02-04-16-21-utc__1_

De Open Universiteit (OU) kiest voor Breens Network als partner. Breens Network zal een nieuwe Digitale Campus ontwikkelen en beheren. Slimme digitalisering kan een flinke boost geven aan de ervaringen van studenten en docenten en inspelen op de verdergaande flexibilisering van het onderwijs. De OU heeft stevige ambities op dit punt. Dit meldt Breens Network.

Het gaat onder meer om een nieuw CRM-student360-platform, een studentenportaal, een studentinformatiesysteem (SIS) inclusief onderwijscatalogus en oplossingen voor flexibel plannen en roosteren. Tot slot worden de mogelijkheden voor koppeling met leermiddelen/ contentsytemen benut. Het resulteert in een totaaloplossing voor studenten, docenten en medewerkers die ervoor zorgt dat de Open Universiteit toekomstbestendig en flexibel is en studenten en docenten het allerhoogste gemak biedt.

Academisch afstandsonderwijs

De Open Universiteit is dé deeltijduniversiteit van Nederland en Vlaanderen en loopt voorop bij het bieden van hoogwaardig, gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs. De universiteit maakt het wetenschappelijk onderwijs toegankelijk voor wie flexibel moet of wil studeren. Om een voortrekkersrol op dit terrein te kunnen blijven vervullen, zet de Open Universiteit hoog in op het gebruik van moderne digitale technologie. De ambitie voor de komende jaren is om zowel de processen als de IT-voorzieningen naar een volgend niveau te brengen en daarmee onderscheidend te zijn in het onderwijs. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt de ontwikkeling van de Digitale Campus.

"Dit project raakt de haarvaten van de organisatie. We zien dan ook zeer sterk uit naar de samenwerking en hebben er alle vertrouwen in dat we er samen iets moois van gaan maken" aldus prof. dr. Frank van der Duijn Schouten, voorzitter College van bestuur van de Open Universiteit.

Door: Nationale Onderwijsgids