Jan Don benoemd tot decaan faculteit Cultuurwetenschappen Open Universiteit

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Jan Don, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, per 1 mei 2022 benoemd tot decaan van de faculteit Cultuurwetenschappen en tot hoogleraar Taalwetenschap en taalonderwijs. Hij volgt prof. dr. Thomas Vaessens op die sinds 1 april 2022 bij de Universiteit Utrecht decaan Geesteswetenschappen is. Dat meldt de Open Universiteit. 

Jan Don (1963) begon zijn wetenschappelijke loopbaan aan de Universiteit Utrecht. Na zijn studie Nederlandse Taal en Cultuur was hij daar docent en onderzoeker aan de faculteit Letteren. Zijn onderzoeksgebied is de theoretische morfologie. In 2002 maakte hij de overstap naar de Universiteit van Amsterdam waar hij vanaf 2012 meerdere bestuurlijke rollen vervulde bij de faculteit Geesteswetenschappen. Hij was achtereenvolgens hoofd onderwijs Neerlandistiek, opleidingsdirecteur MA-opleidingen Neerlandistiek en opleidingsdirecteur bachelor-cluster Literatuur en Taalwetenschap. Naast zijn huidige functie is hij onder meer lid van de Raad van toezicht van de Fryske Akademy, mede-coördinator van de onderzoeksgroep Grammar and Cognition van het Amsterdam Centre for Language and Communication, en lid van de adviesraad van Zeitschrift für Wortbildung en SKASE Journal of Theoretical Linguistics.

Faculteit Cultuurwetenschappen 

De faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit biedt wetenschappelijk onderwijs en doet onderzoek op het gebied van de cultuur in brede zin. Daarbij ligt de focus steeds meer op de culturele dimensie van actuele maatschappelijke kwesties zoals mobiliteit en migratie, nieuwe media, medical humanities en technologische innovatie. De faculteit verzorgt een bachelor- en masteropleiding, maar ook kortere, thematische programma’s en post-initieel onderwijs. Jaarlijks volgen zo’n 2.500 studenten dit activerend academisch afstandsonderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Open Universiteit