Onderwijsprocessen en ontwikkelingen in intelligente technologie

Ontwikkelingen in intelligente technologie gaan snel. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor hoe leerlingen en studenten leren? En voor hoe docenten onderwijs ontwikkelen en geven? De regering heeft de Onderwijsraad gevraagd om een verkenning van de rol van intelligente technologie in het onderwijs en de consequenties daarvan voor onderwijsprocessen. Dat meldt de Onderwijsraad. 

Binnen scholen wordt in toenemende mate met digitale technologie gewerkt. Eerst waren digitale tools nog vooral een andere manier om hetzelfde lesmateriaal aan te bieden. Inmiddels maakt ook intelligente technologie een opmars in het onderwijs. Het gaat om digitale technologie die met behulp van data en algoritmes, intelligente gedragingen van mensen kan nabootsen. Deze technologie beantwoordt bijvoorbeeld vragen van studenten, ondersteunt interactieve simulaties voor praktijkoefeningen of analyseert hoe leerlingen opdrachten maken. In sommige gevallen past de technologie automatisch de opdrachten aan aan hoe goed een leerling of student de stof beheerst. Intelligente technologie brengt fundamentele veranderingen met zich mee voor onderwijs organiseren en onderwijs geven. 

Vragen die centraal staan 

Welke kansen en risico’s bieden deze nieuwe technologische ontwikkelingen voor onderwijs ontwikkelen, geven en volgen? En voor de sociale kant van samen naar school gaan of samen studeren? Wat kan dat betekenen voor de rol van de docent? Dat zijn de vragen die centraal staan in de verkenning van de Onderwijsraad.

Twee externe leden 

De raad maakt bij de voorbereiding van deze verkenning gebruik van de deskundigheid van twee externe leden: mevrouw Inge Molenaar, universitair docent bij het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit en mevrouw Nynke Bos, lector teaching, learning en technology bij Hogeschool InHolland.

De verkenning verschijnt eind september 2022.

Door: Nationale Onderwijsgids