Week 26: Mogelijke schoolsluiting door lerarentekort en NPO-gelden bekend

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Maandag: Grote steden waarschuwen voor schoolsluiting om het lerarentekort

Onderwijswethouders van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam waarschuwen dat meerdere scholen mogelijk moeten sluiten vanwege het lerarentekort. Wethouder Said Kasmi van Rotterdam geeft aan dat ze al op het punt zijn gekomen dat scholen soms klassen naar huis moeten sturen. “De tekorten zijn flink en zullen de komende jaren alleen maar verder toenemen. Dus we verwachten grote problemen in de nabije toekomst.” Dat ziet de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman ook. “Ik heb deze week al verschillende besturen gesproken die zeggen dat ze na de zomervakantie bepaalde scholen niet open kunnen doen.”
 

Dinsdag: Cao-akkoord universiteiten leidt tot meer vaste banen

Universitair (hoofd-)docenten, hoogleraren en ondersteunend universiteitspersoneel zullen na één jaar in vaste dienst komen. Degenen die al een contract hebben, komen na een jaar in vaste dienst. Nieuwkomers krijgen na 1,5 jaar een vast contract. Ondersteunend personeel komt ook na een jaar in vaste dienst. Verder gaan de lonen in twee stappen structureel met 2 procent omhoog en geldt vanaf 1 juli een minimumloon van 14 euro bruto per uur. Medewerkers krijgen vanaf 1 september 2021 een netto thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag en een netto internetvergoeding van 25 euro per maand.
 

Woensdag: Vanaf vandaag kunnen scholen inzien hoeveel geld ze krijgen vanuit het NPO

Basisscholen en middelbare scholen kunnen vanaf vandaag inzien hoeveel geld ze precies krijgen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs en wanneer dat wordt uitbetaald. Basisscholen krijgen voor volgend schooljaar minimaal circa 700 euro per leerling. Dit basisbedrag wordt in het primair onderwijs maandelijks in delen uitgekeerd. Het basisbedrag voor leerlingen op een speciale basisschool en het (voortgezet) speciaal onderwijs is hoger. Daarbovenop krijgen scholen met meer risico op achterstanden extra geld op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. Hoe groter het risico op onderwijsachterstanden op de school is, hoe hoger de extra bijdrage. 
 

Donderdag: Toegekende aanvragen voor de Lerarenbeurs bekend

Er zijn dit jaar in totaal 5895 aanvragen gedaan voor de Lerarenbeurs. Daarvan zijn 4676 aanvragen toegekend. 1219 aanvragen zijn afgewezen. Slob waarschuwt dat hij geen zekerheid kan geven dat alle afgewezen aanvragen van dit jaar volgend jaar kunnen worden toegekend. Dat komt door het beperkte budget voor de Lerarenbeurs. Daarnaast zal door het toekennen van voorrang voor afgewezen aanvragers 2021 mogelijk geen tot zeer beperkt budget resteren voor (nieuwe) initiële aanvragen voor volgend schooljaar.
 

Vrijdag: 1,5 meter blijft ook met sneltest beperking voor fysiek hoger onderwijs

Zelfs als studenten van het mbo, hbo en de universiteit voor de les een sneltest afnemen, blijft fysiek onderwijs beperkt zolang men 1,5 meter afstand moet houden. Er is niet genoeg ruimte in onderwijsinstellingen voor zowel volledig fysiek onderwijs als het houden van 1,5 meter afstand. Studenten zijn niet verplicht om voorafgaand aan de les een test af te nemen. Uit onderzoeken komt naar voren dat mede daardoor te weinig studenten zich testten om de 1,5 meter los te kunnen laten en zo meer fysiek onderwijs te geven.
 
Door: Nationale Onderwijsgids