Onderzoek TU Delft: geen sprake van oneerlijke omstandigheden in Thialf

In Thialf is bij schaatswedstrijden geen sprake van oneerlijke omstandigheden, zo heeft de TU Delft geconcludeerd na een onafhankelijk onderzoek. De TU Delft deed op verzoek van de directie van Thialf onderzoek naar de vermeende 'meewind' in de ijstempel in Heerenveen.

In Thialf werden recent veel toptijden gereden, met als hoogtepunt een wereldrecord op de 10 kilometer van de Zweed Nils van der Poel. Na die goede prestaties werden er ook vraagtekens gezet bij de luchtcirculatie in de hal. Door nieuwe roosters zouden schaatsers wellicht te veel van de wind hebben geprofiteerd.

"Na nauwkeurige metingen stelt de TU Delft vast dat het systeem een zeer lage luchtstroom veroorzaakt van 0,10 à 0,15 meter per seconde. Dat is vergelijkbaar met windkracht 0 in de buitenlucht. Indien het effect van een van de onderdelen van het luchtbehandelingssysteem, zoals de luchtroosters achter de boarding, afzonderlijk onderzocht wordt, zijn de verschillen zo laag dat geconcludeerd wordt dat het effect verwaarloosbaar is", meldt Thialf in een verklaring.

Vervolgonderzoek

Thialf is de eerste ijsbaan die in kaart heeft gebracht wat het effect is van het luchtbehandelingssysteem. Omdat ook een minimaal effect toch invloed kan hebben op de tijden heeft de TU Delft geadviseerd vervolgonderzoek te doen om te kunnen beoordelen hoe dit zich verhoudt tot de luchtcirculatie van de rijders zelf en vooral een vergelijk te maken met andere internationale ijsbanen.

Afhankelijk van dat bredere onderzoek kan dat wellicht tot normering leiden, meent Thialf. De eindverantwoordelijken gaan het onder de aandacht brengen bij de internationale schaatsunie ISU.

Door: ANP