Week 42: leenstelselcompensatie, zij-instromers centraal en scholen blijven open

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo worden lerarenopleidingen flexibeler voor zij-instromers en komt er een compensatie voor leenstelselstudenten, als het aan de Tweede Kamer ligt. 

Maandag: Slob: leraar moet meer inspraak krijgen bij hulp zorgleerling

Volgens Slob weten leraren zelf het beste of ze het meeste baat hebben bij bijvoorbeeld een klassenassistent of een orthopedagoog of juist extra lespakketten omdat leerlingen met dyslexie kampen. Hij vindt dat leraren daar meer invloed op moeten krijgen."Ik vind dat leraren meer zelf moeten kunnen beslissen over de onderwerpen waar ze in de klassen mee worden geconfronteerd. Ook als het gaat om de financiën: nu gaan de beslissingen hierover soms hoog over ze heen. Leraren hebben daarnaast duidelijkheid nodig. Een duidelijke basisnorm voor passend onderwijs, zodat ze weten wat er van ze wordt gevraagd."
 

Dinsdag: Flexibeler lerarenopleiding zet zij-instromers en hun ervaring centraal

Lerarenopleidingen in het hbo en het wo gaan meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. Dit beoogt het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen de Vereniging Hogescholen, de VSNU en minister Van Engelshoven.
 

Woensdag: Meerderheid Tweede Kamer wil compensatie voor leenstelsel-studenten

Vijf jaar na de invoering van het leenstelsel zijn alle politiek partijen, afgezien van de VVD, het er over eens dat het leenstelsel geen goed systeem is en weer afgeschaft moet worden. De meeste partijen willen dat (oud-)studenten die onder het leenstelsel vallen gecompenseerd worden.  De plannen hiervoor variëren van studievouchers, en korting op de studieschuld tot terugbetaling van de volledige basisbeurs per maand.
 

Donderdag: Minister Slob over sluiten scholen: pas als het écht niet anders kan

Als het vanwege gezondheidsoverwegingen écht niet anders kan, dan gaan landelijk de scholen weer dicht, zegt onderwijsminister Arie Slob. SP-Kamerlid Peter Kwint wil van de minister weten bij welk aantal besmettingen het onverantwoord wordt om de scholen open te houden. Hier ziet hij niets van terug in de 'routekaart'. "Ik ben de laatste om te bepleiten dat de scholen dicht moeten. Maar het bevreemdt me dat zelfs in het zwartste scenario van de routekaart niets is opgenomen over een eventuele sluiting van de scholen." Hij denkt dat dit juist tot onzekerheid en onrust leidt bij docenten en leerlingen.
 

Vrijdag: Woede en verbijstering in Kamer over trage afhandeling toeslagenaffaire

De organisatie die de geruchtmakende affaire rond de kinderopvangtoeslag moet afhandelen, heeft tot dusver 2 miljoen euro uitgekeerd aan gedupeerde ouders. Kamerleden reageren verbijsterd, omdat een veelvoud van dat bedrag de afgelopen maanden is opgegaan aan bijvoorbeeld ambtenaren en consultants. Omdat de zogenoemde hersteloperatie vertraging heeft opgelopen, dreigt opnieuw een sobere kerst voor duizenden ouders die toch al jaren in financiële ellende zitten, waarschuwen ze.
 
Door: Nationale Onderwijsgids