Meerderheid Tweede Kamer wil compensatie voor leenstelsel-studenten

De meeste partijen in de Tweede Kamer willen dat (oud-)studenten die onder het leenstelsel vallen gecompenseerd worden als de basisbeurs, of een variant daarop, weer terugkomt. Wel bestaat er nog verdeeldheid over welke vorm die compensatie aan moet nemen. Dit meldt NOS.

In 2015 werd het leenstelsel ingevoerd en de basisbeurs afgeschaft. Sinds dat moment is de studiefinanciering die studenten ontvangen niet langer een gift maar een lening. Het geld dat dit oplevert moet geïnvesteerd worden in beter onderwijs. Vijf jaar later zijn alle politiek partijen, afgezien van de VVD, het er over eens dat het leenstelsel geen goed systeem is en weer afgeschaft moet worden.

Studievoucher

De studenten die tussen 2015 en 2019 zijn begonnen met hun studie hebben amper profijt gehad van de investeringen in het onderwijs en kregen om die reden ook al een compensatie in de vorm van een studievoucher van 2000 euro die vanaf vijf jaar na het afstuderen gebruikt kan worden voor een opleiding. Hier kwam echter veel kritiek op omdat veel studenten zeggen de voucher niet te kunnen gebruiken.

Compensatie

Daarom denken bijna alle partijen nu na over een andere compensatie. D66 wil de studievouchers uitbetalen of als korting op de studieschuld geven. De PVV en SGP zien ook wel wat in dit plan. De SP, Forum voor Democratie en Denk willen studenten de volledige basisbeurs per maand terugbetalen. Frank Futselaar van de SP: “Wij willen minimaal de thuiswonende beurs teruggeven, maar liever nog een gemiddeld bedrag dat tussen de twee beurzen ligt.” GroenLinks gaf eerder al aan dat de ‘leenstelsel-studenten’ ook zullen profiteren van hun plan voor een startkapitaal van 10.000 euro. Andere partijen geven aan ook na te denken over een compensatie maar nog geen concreet plan te hebben.

Door: Nationale Onderwijsgids