RUG/Campus Fryslân werft 400.000 euro voor onderzoek naar succesvol regionaal bestuur
Een onderzoek van de RUG/Campus Fryslân naar de meerwaarde van regionale samenwerking heeft een grote impuls gekregen door een subsidie van vier ton van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het bedrag stelt onderzoekers prof.dr. Caspar van den Berg en promovenda Sofie Dreef in staat om de werking van ‘Bestuurlijk Regionale Ecosystemen’ te analyseren en daar lessen uit te trekken. Naast het doen van landelijk onderzoek maken zij een grondige analyse van tien regio’s. De aanbevelingen helpen besturen van gemeenten en regio’s in Nederland om slagvaardiger en effectiever te worden. Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen.
De toekenning van de driejarige subsidie van het ministerie betekent dat meer bekend zal worden over het regionale niveau van het Nederlandse openbaar bestuur. In het onderzoek werkt RUG/Campus Fryslân prof. dr. Caspar van den Berg nauw samen met Frederik van Dalfsen van organisatieadviesbureau Berenschot en Sofie Dreef – als promovenda aan Campus Fryslân en adviseur bij Berenschot de linking pin in het project.
 

Bestuurlijk Regionale Ecosystemen

“De Nederlandse staatsinrichting lijkt op het eerste gezicht overzichtelijk, maar dat is al lang niet meer het geval”, zegt Sofie Dreef. “In de praktijk zit ‘bestuurlijk Nederland’ een stuk complexer in elkaar: naast Rijk, provincies en gemeenten zijn er steeds meer regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden tot stand gekomen.
 
"De afgelopen jaren is samenwerking op deze regionale schaal, de schaal grofweg tussen de provincie en de gemeente in, steeds belangrijker geworden”, aldus Van den Berg. “Denk daarbij aan de veiligheidsregio’s, de regionale energie-strategieën, de omgevingsdiensten en samenwerkingen tussen gemeenten in het sociaal domein. Met die regionale schaal is iets interessants aan de hand, want het is géén eigen bestuurslaag, en welke gemeenten meedoen aan een bepaald samenwerkingsverband verschilt vaak per beleidsonderwerp”.  
 
Van den Berg en Dreef richten zich daarom op het steeds grotere aantal bestuurlijke regionale samenwerkingsverbanden. Het netwerk van bestuurlijke samenwerkingsverbanden in een regio noemen zij het Bestuurlijk Regionale Ecosysteem (BRE). De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Welke factoren maken dat het ene BRE succesvoller is dan het andere in het realiseren van maatschappelijke opgaven?
 

Deelname aan het onderzoek

In 2020 en 2021 wordt voor tien regio’s een grondige analyse gemaakt om tot aanbevelingen te komen. Er is nog plek om deel te nemen. Gemeenten en samenwerkingsverbanden die hierover meer informatie willen of zich bij het onderzoek willen aansluiten, kunnen contact opnemen met Sofie Dreef, s.dreef@rug.nl
 
Door: Nationale Onderwijsgids