Normal_dokter__arts__ziekenhuis__behandeling_

Nederland heeft met 2 procent een relatief laag aandeel artsen met een buitenlands diploma. Veel andere landen hebben een groter aandeel in het buitenland opgeleide artsen. Dat blijkt uit de nieuwe editie van de OESO-publicatie Health at a glance 2019. Dit meldt CBS.

Landen met nog minder in het buitenland opgeleide artsen in 2017 zijn Polen (1,9 procent) en Italië (0,8 procent). In koploper Israël heeft maar liefst 58 procent van de artsen een buitenlands diploma. Van de Europese landen heeft Ierland met 42 procent het grootste aandeel in het buitenland opgeleide artsen. 1 op de 5 buitenlandse artsen in Ierland is Pakistaans.
 
In vergelijking met 2012 is het aantal artsen in Nederland in 2017 met een buitenlands diploma niet noemenswaardig toegenomen, met slechts 0,1 procent. In Ierland en Zweden is wel een duidelijke toename te zien van nabij de 10 procent.
 
In een aantal landen zijn artsen opgeleid in een buurland, zoals in Noorwegen en Zweden. In ons land zijn Nederlandse artsen werkzaam met een Belgisch diploma. In Engelssprekende landen is de uitwisseling groter vanwege de taal. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids