Ziekteverzuim overheid nog nooit zo hoog als in eerste kwartaal van dit jaar

Het ziekteverzuim onder personeel van bedrijven en overheid lag nog nooit zo hoog als in het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg het ziekteverzuim in de meetperiode naar 6,3 procent. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog 4,8 procent.

Of het coronavirus de oorzaak is van het hoge verzuim, laat het CBS in het midden. Het statistiekbureau wijst er wel op dat uit jaarlijks onderzoek blijkt dat er bij 8 procent van de werknemers bij het meest recente verzuim vorig jaar coronagerelateerde klachten speelden.

Kinderopvang

De zorg was ook in de eerste maanden van dit jaar de sector waar het meeste verzuim was. Hier was het percentage bijna 9 procent. Dit was een jaar eerder nog 6,8 procent. Vooral in de verpleging, verzorging en de thuiszorg was het ziekteverzuim hoog. Dit kwam uit boven de 10 procent. Ook in de kinderopvang werd een percentage van 10 procent gemeten. Volgens het CBS is het niet eerder voorgekomen dat branches een ziekteverzuim van boven de 10 procent hadden. Corona speelde bij deze groep mensen een grote rol.

Horeca

De horeca kende relatief gezien de sterkste toename. Het CBS waagt zich niet aan een oorzaak, maar het lijkt erop dat de versoepelingen van de coronamaatregelen een rol hebben gespeeld. Gedurende het eerste kwartaal werden de coronarestricties versoepeld en mochten cafés en restaurants weer zonder beperkingen worden bezocht. Het ziekteverzuim in de horeca nam met 2,1 procentpunt toe tot 6 procent.

Verder was in de sector overige dienstverlening, met daarin onder andere de haarsalons en sauna's sprake van het hoogste verzuim ooit. Hier lag het ziektepercentage op 6,7 procent. In de financiële dienstverlening was het verzuim met 3,4 procent het laagste van alle sectoren.

Griep

Griep en verkoudheid werden nog altijd het vaakst genoemd als reden voor verzuim. Vorig jaar ging dit om 30 procent van de gevallen. Na griep of verkoudheid worden psychische klachten, overspannenheid en burn-out het meest genoemd. Bijna een kwart van de werknemers gaf aan zich nog nooit ziek te hebben gemeld.

Door: ANP