Normal_erasmus_universiteit_rotterdam

Op 1 november 2019 spreken hoogleraren Lans Bovenberg en Paul van Geest gezamenlijk hun oratie uit in de aula van Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiermee benadrukken Bovenberg en Van Geest dat ze het interdisciplinaire onderzoek en onderwijs tussen filosofie, economie en theologie willen bevorderen. Dit meldt Erasmus University Rotterdam.

Met het instellen van de leerstoelen van Bovenberg en Van Geest sluit Erasmus Universiteit Rotterdam aan op belangrijke ontwikkelingen binnen het economisch denken en verrijkt het zowel het onderwijsaanbod van de filosofische als de economische opleidingen. Economen dagen theologen uit om in hun vragen naar zingeving het belang van wederkerigheid explicieter te betrekken. Theologen doen suggesties aan economen om hun model van de homo economicus, die slechts rationeel is en vanuit eigenbelang handelt, te verbreden. Dit kan door de mens behalve als economisch meer als relationeel wezen te beschouwen, die niet altijd rationeel is maar groeit door liefgehad te worden en door lief te hebben.
 
Lans Bovenberg en Paul van Geest, beiden hoogleraar aan Tilburg University, werden recentelijk benoemd tot parttime hoogleraar in Rotterdam. Paul van Geest is sinds 1 januari 2018 als hoogleraar Theologie en Economisch verbonden aan Erasmus School of Philosophy. Zijn leerstoel is mede mogelijk gemaakt door Erasmus Holding en Erasmus School of Economics. Lans Bovenberg is per 1 januari 2019 hoogleraar Relational Economics, Values and Leadership aan Erasmus School of Economics. Hij combineert deze deeltijdfunctie met zijn aanstelling als hoogleraar economie aan Tilburg University, op de F.J.D. Goldschmeding-leerstoel.
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids