Logo_open_universiteit__logo

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Marjan Vermeulen benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Professionele leernetwerken: Onderwijsontwikkeling door lerende netwerken’ aan de Open Universiteit. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met Hogeschool de Kempel en onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak Je Samen. De leerstoel richt zich op het organiseren en onderzoeken van lerende systemen. Dit meldt de Open Universiteit.

In een kennismaatschappij wordt van scholen, opleidingen en adviesinstellingen verwacht dat zij zich continu verbeteren en vernieuwen, en dat ze de effectiviteit van hun eigen praktijken met bewijs kunnen onderbouwen. Dit vraagt van onderwijsinstellingen dat ze een lerende organisatie zijn. Hogeschool de Kempel en onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) willen invulling geven aan die verwachtingen door samen te werken en te bouwen aan professionele leernetwerken, ook wel professionele leergemeenschappen genoemd. “Het (leer-)proces dat deze leerstoel met zich meebrengt zal een krachtige impuls bieden aan enerzijds de leercultuur binnen onze organisaties en anderzijds de kennisontwikkeling die van meerwaarde kan zijn voor elke onderwijsinstelling”, aldus de bestuurders van beide organisaties.  
 

Onderwijsontwikkeling door lerende netwerken

Marjan Vermeulen licht de titel van de bijzondere leerstoel toe: “Onderwijsontwikkeling is iets van alle partners, dus de scholen, de opleidingen en de adviesorganisaties. Als je onderwijsontwikkeling op die manier organiseert, dan maak je het samen en ontstaat er een lerend systeem. Vanuit de leerstoel gaan we onderzoek doen naar dit soort lerende netwerken. Daarbij moet je denken aan vragen als: hoe organiseer je die, hoe ondersteun je die, hoe motiveer je die en hoe monitor je ze? Uniek is dat we dat concreet kunnen onderzoeken en toepassen in het leernetwerk tussen De Kempel en Onderwijs Maak Je Samen. Theorie en praktijk gaan zo hand in hand en de ultieme focus blijft de verbetering van de onderwijspraktijk in het werkveld.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids