Normal_docent_leraar_school_les_onderwijs

Met een nieuwe enquête slaan de FNV en de VAWO opnieuw de handen ineen om inzicht te krijgen in hoe hoog de werkdruk op universiteiten is. Deze enquête is het vervolg op het eerste onderzoek over werkdruk die eind 2016 werd gehouden. Daaruit kwam naar voren dat bijna 7 van de 10 werknemers een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaren. Dit meldt FNV.

Met de uitkomst van de eerste enquête in handen, hebben de bonden met werkgevers afgesproken dat elke universiteit voor 1 januari 2018 met een plan van aanpak zou komen om de werkdruk te verlagen. De vakbonden willen nu graag weten in hoeverre de werkdruk wordt aangepakt en of werknemers daar al iets van merken.
 
Er zijn nog altijd signalen dat de werkdruk op universiteiten onverminderd hoog is. Ook andere aspecten die het werkplezier beïnvloeden komen aan bod; ervaren zij een veilige werkomgeving of komt er intimidatie en/of pestgedrag voor. En hoeveel steun ervaren zij van hun leidinggevende? Daarnaast zijn de bonden benieuwd naar hoe werknemers aankijken tegen de rol van de overheid hierin. Wat kan de politiek doen om het werken op de universiteiten aantrekkelijk te maken en te houden?
 
Iedereen werkzaam op een universiteit is welkom om de enquête in te vullen via deze link. De enquête kan tot en met 20 februari worden ingevuld en dit kan in het Nederlands of Engels. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids