Kinderopvang JongLeren gaat contracturen pedagogisch professionals verminderen

Medewerkers van kinderopvangorganisatie JongLeren in Den Haag zijn niet te spreken over hun werkgever. Die is van plan om per 1 juli bij alle ongeveer 260 pedagogisch professionals eenzijdig het aantal contracturen te verminderen. En dat is tegen de regels, zo stelt vakbond FNV Kinderopvang die de directie  gisteren een brief stuurde met het verzoek zo snel mogelijk van dit plan af te zien. Dat meldt FNV Zorg en Welzijn.

JongLeren, met 54 locaties in Den Haag een grote kinderopvangorganisatie die voorschoolse educatie aanbiedt, liet eerder al weten dat er gekort gaat worden op het aantal zogenoemde taakuren van pedagogisch professionals. Dat zijn de uren die deze medewerkers gebruiken om bijvoorbeeld thema’s voor te bereiden of oudergesprekken te voeren. De directie moet financieel scherper aan de wind zeilen en denkt dat het daarom ook wel met wat minder van dit soort uren af kan, zo liet het weten in een gesprek dat FNV Kinderopvang eerder deze maand met hen had.

'Werkdruk is erg hoog' 

Vakbond FNV is enorm verbolgen over de gang van zaken. FNV-bestuurder Kinderopvang Soumaya Loukili: "De werkdruk in deze sector is al enorm hoog. Ook bij JongLeren. En dat zie je terug in het hoge ziekteverzuim. Nu denkt de directie dat de mensen die nog wel overeind staan, hetzelfde werk in nog minder tijd kunnen doen. Onacceptabel! Bovendien heeft het ook gevolgen voor de veiligheid van de kinderen en de kwaliteit van hun werk. De werkgever verwacht nu dat de taken uitgevoerd worden tijdens de kind-uren. Wij snappen heel goed dat dit tot zo veel onrust leidt op de werkvloer."

Bezuinigingsoperatie terugdraaien 

FNV Kinderopvang wil daarom dat de directie van JongLeren de bezuinigingsoperatie op het personeel terugdraait. Volgens de vakbond is hier sprake van deeltijdontslag en voldoet de directie niet aan de voorwaarden die de UWV stelt om daar gebruik van te mogen maken. En als de directie van JongLeren de reorganisatie desondanks tóch doorzet, dan moeten de pedagogisch professionals aanspraak kunnen maken op het sociaal plan van Xtra, de overkoepelende organisatie waar JongLeren onder valt, zo eist de bond.

Kwalitatieve opvang 

Voor pedagogisch professionals betekent de urenvermindering in veel gevallen al snel een salarisval van enkele honderden euro’s per maand. Een enorme domper voor de professionals die zich dag in, dag uit inzetten voor de zorg en ontwikkeling van duizenden kinderen in Den Haag. Loukili: "De mensen die dit belangrijke werk doen, krijgen al veel te weinig betaald en hebben bovendien te maken met enorme werkdruk. Willen we kwalitatieve opvang voor kinderen in Nederland kunnen blijven geven, dan moeten we de sector juist aantrekkelijker maken. JongLeren in Den Haag laat wat ons betreft alvast zien hoe het niet moet."

Door: Nationale Onderwijsgids