Normal_studenten__luisteren__hbo__uni__college

In 2018 groeide de bevolking, net als in voorgaande jaren, vooral in de Randstad. De vier grote steden kregen er de meeste inwoners bij, vooral door buitenlandse migratie. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige bevolkingscijfers tot en met november 2018. Dit lijkt overeen te komen met de grote toestroom aan internationale studenten op universiteiten, waarover het Financieel Dagblad in juli berichtte.  

Amsterdam kreeg er in 2018 van alle Nederlandse gemeenten de meeste inwoners bij, bijna 10 duizend. In Den Haag nam het aantal inwoners toe met ruim 6 duizend, in Rotterdam met 5,5 duizend en in Utrecht met 5 duizend.
 

Groei vooral door buitenlandse migratie

In alle vier de grote steden werden meer baby’s geboren dan er mensen overleden, en vestigden zich meer mensen dan er vertrokken. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag groeiden door buitenlandse migratie en raakten inwoners kwijt door binnenlandse verhuizingen. Vooral in Amsterdam is deze internationalisering aan de gang. Uit het buitenland vestigden zich 36 duizend personen in de hoofdstad, terwijl ruim 21 duizend personen vanuit Amsterdam emigreerden. Tegenover deze bevolkingsgroei uit buitenlandse migratie staat dat Amsterdam ruim 10 duizend inwoners verloor door binnenlandse verhuizingen. Ook Den Haag en Rotterdam groeiden door internationale migratie en verloren inwoners door verhuizingen. 
 
Hoewel de bevolkingsgroei vanuit het buitenland niet uitgesplitst is in leeftijd, lijken de cijfers van het CBS de toename van buitenlandse economie-studenten, zoals het Financieel Dagblad in juli beschreef, te bevestigen. Hieruit bleek dat universiteiten de hoge aantallen internationale studenten nauwelijks aankunnen. De Universiteit van Amsterdam (UvA) rekent dit jaar op 1800 eerstejaars, tegen 840 in 2016. Daarvan komt 40 tot 50 procent uit het buitenland. Ook in Rotterdam, Groningen en Maastricht is sprake van een forse toename van het aantal internationale studenten.
 
Studentenorganisatie ISO maakt zich grote zorgen. Voorzitter Tom van den Brink zei eerder hierover:  "Het kan niet anders dan dat deze toename de kwaliteit van het onderwijs onder druk zet. Wat het hoger onderwijs nodig heeft is kleinschaliger onderwijs, met meer aandacht voor de individuele student. Dat is zo onmogelijk''.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids