Normal_geld__euro

Vanaf het nieuwe jaar nemen de veertien universiteiten die bij de Vereniging van Universiteiten (VSNU) zijn aangesloten declaratierichtlijnen voor hun bestuurders in gebruik. Deze regeling is in november van dit jaar door de voorzitters van de Raden van Toezicht van de universiteiten vastgesteld. Dat meldt de VSNU.

Voor de universiteiten is het van belang om transparant met hun middelen om te gaan. Over de bestuurdersdeclaraties verantwoorden zij zich sinds 2016 in het jaarverslag.

Met de nieuwe declaratierichtlijn worden per 1 januari 2018 ook de categorieën en de maximale hoogten van declaraties van bestuurders gelijkgetrokken. Op die manier moet nog duidelijker worden dat universiteiten op een eenduidige manier en verantwoord met publieke middelen omgaan. Met behulp van het zoeken van aansluitingen bij regelingen van de Rijksoverheid is het gelukt om de de nieuwe regeling voor universiteiten op te stellen.

De volledige regeling is te lezen via de website van de VSNU.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids