Het lijkt gedaan met het Persoonlijk voortgezet onderwijs in Hoorn

Naar alle verwachting moet het Persoonlijk voortgezet onderwijs in Hoorn zijn deuren nu toch echt sluiten. Er lag nog een plan om de school voort te laten bestaan onder een nieuwe naam, het Atlas College, maar dat plan is nu van tafel. Er bestaat grote teleurstelling onder de ouders, personeel, het interim-bestuur en de leerlingen. Meer dan 200 leerlingen moeten namelijk op zoek naar een nieuwe school, aldus NH Nieuws. 

Eerder deze week vonden er nog gesprekken plaats met de potentiële redder in nood, het Atlas College, maar uit die gesprekken bleek dat er geen mogelijkheden op tafel lagen voor een samenwerking. Hierdoor ziet de locatie in Hoorn geen mogelijkheid meer om voort te bestaan. Er is dus besloten om de deuren te sluiten, voornamelijk vanwege het leerlingenaantal. De ‘Wet Voortgezet Onderwijs’ geeft aan dat een school minimaal 358 leerlingen moet hebben, maar de middelbare school in Hoorn heeft er iets meer dan 200. 

Poging om leerlingen te werven 

Als de school had willen blijven bestaan, hadden er dus meer leerlingen naar de school moeten komen. Er zijn wel pogingen gedaan om scholieren te werven, bijvoorbeeld door middel van door ouders georganiseerde open dagen, maar dit heeft niet het gewenste effect gehad. Daarom heeft het interim-bestuur besloten om de stekker per 1 augustus eruit te trekken. 

Pvo-woordvoerder Janneke Dijke, laat weten dat de teleurstelling groot is. "Dit is heel zuur, verdrietig en jammer. Sluiting van een school wil je niet. Leerlingen zijn hier om een diploma te halen. Maar in deze situatie kunnen we niet anders. Ook voor de docenten is het een vervelende situatie. Ze kiezen een plek waar zij zich thuis voelen en het onderwijs kunnen geven dat bij hen past." Dijke laat weten dat er druk naar een oplossing wordt gezocht voor de leerlingen en het personeel. Er wordt met andere scholen gezocht naar een oplossing. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema