Salarissen in zorg en onderwijs mogen stijgen volgens Centraal Planbureau

We hebben in Nederland nog altijd te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Ook in de zorg- en onderwijssector is dit het geval. En om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen mogen de lonen in de zorg en het onderwijs omhoog. De personeelstekorten zijn bedroevend en los je niet op met arbeidsmigranten, aldus het Centraal Planbureau (CPB).

Volgens het CPB los je deze problemen niet op met het aantrekken van meer mensen. Iets dat op het eerste gezicht als een logische oplossing klinkt. De overheid moet hun beleid flink aanscherpen en betere keuzes maken. Dit kan de overheid bijvoorbeeld doen door middel van de lonen in bepaalde sectoren te verhogen. Hierdoor maak je het voor vakmensen aantrekkelijker om te gaan werken in die sector. Het is natuurlijk onmogelijk om onbeperkt geld te investeren, daarom moet de overheid goed kijken op welke sectoren ze zich vooral wil gaan focussen. In welke sector wil de overheid juist meer gaan investeren en in welke misschien iets minder. 

Problemen in het onderwijs

In het onderwijs zijn de problemen op het moment erg triest. Het lerarentekort blijft fors toenemen. In het basis- en speciaal onderwijs gaat het naar verluidt om zo’n 9800 voltijdsbanen. En in het voortgezet onderwijs wordt gesproken over ongeveer 3800 banen. Om hier een oplossing voor te vinden voeren sommige basisscholen een vierdaagse schoolweek in. Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het basisonderwijs. De lonen van docenten in het voortgezet onderwijs zijn gelijk getrokken. Ook is er geld opzij gezet om de werkdruk te verlagen. Dit heeft er alleen niet voor gezorgd dat er meer mensen aan de slag zijn gegaan in het onderwijs.

Arbeidsmigranten niet de oplossing

Het omscholen van arbeidsmigranten om ze dan vervolgens voor de klas te zetten is ook niet de oplossing volgens het CPB. In andere sectoren zou dit wel een goede tijdelijke oplossing kunnen zijn, maar niet in het onderwijs. Gericht zoeken naar specialisten en deze vervolgens werven voor het onderwijs is wel een goede oplossing. Migratie is dus niet de oplossing. Het CPB verwijst hiermee naar een vicieuze cirkel: extra personeel betekent een economische groei dat er weer voor zorgt dat er meer vraag komt naar arbeid.

Door: Nationale Onderwijsgids/Parris Fokkema