Geen nieuwe maatregelen tegen aanhoudend lerarentekort op Prinsjesdag

De Algemene Onderwijsbond wijst erop dat de nieuw gepresenteerde onderwijsbegroting voortborduurt op de begroting van vorig jaar en de Voorjaarsnota van dit jaar. De investeringen in onderwijskwaliteit en kansengelijkheid lopen in 2024 flink op, maar belangrijke maatregelen tegen het aanhoudende én groeiende lerarentekort blijven uit. In de begroting staan vooral verwijzingen naar oude afspraken over een beter personeelsbeleid en regionale aanpakken. Dit meldt de AOb. 

AOb-voorzitter Tamar van Gelder spreekt van een catastrofaal lerarentekort waar bijna niks aan wordt gedaan. Dit jaar is één op de negen klassen in het basisonderwijs zonder docent gestart en de vrees is dat de situatie alleen maar verergert. “Zonder goed onderwijs staat niet alleen de toekomst van onze kinderen op het spel, maar die van onze hele samenleving”, aldus Van Gelder.

Helaas is ook het onderwijs deel van de huidige bezuinigingsronde en worden daardoor bijvoorbeeld niet alle loon- en prijsstijgingen meer gecompenseerd. De onderwijsbegroting draagt volgend jaar 158 miljoen euro bij aan de ‘rijksbrede dekkingsopgave’. En een meevaller van 108 miljoen euro op de begroting gaat naar de staatskas.

Lerarenbeurs

In 2024 heeft de Lerarenbeurs 64,8 miljoen euro tot zijn beschikking, 2 miljoen meer dan dit jaar. AOb weet niet of er genoeg in het potje zit, dat moet straks blijken in de praktijk. Zeker is wel dat er dit voorjaar meer dan 200 aanvragen werden afgewezen vanwege onvoldoende budget.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky