Normal_markus-winkler-3vlgnkdep4e-unsplash__1_

De gemeente Utrecht heeft een plan gemaakt om de problemen in het leerlingenvervoer op korte termijn tegen te gaan. Samen met ouders, scholen en de vervoerder zijn mogelijkheden uitgewerkt om onder andere het chauffeurstekort te verminderen. Dit pakken ze aan door de werving van extra chauffeurs en behouden van bestaande chauffeurs en het beperken van de instroom van leerlingen in het taxivervoer, zo meldt gemeente Utrecht.

 

Niet alle leerlingen kunnen zelfstandig naar school reizen. En niet alle ouders kunnen hun kind brengen en halen. De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor (een vergoeding voor) passend vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het chauffeurstekort zorgt ervoor dat het lastiger is om leerlingen op tijd op school af te zetten en een aantal leerlingen heeft momenteel geen vaste chauffeur. Daarom werkt de gemeente samen met ouders, scholen en de vervoerder Willemsen De Koning aan maatregelen.

Chauffeurstekort

Het grootste probleem is het chauffeurstekort. Dit pakt de gemeente samen met de vervoerder aan op twee manieren: de werving van extra chauffeurs en het behouden van bestaande chauffeurs. Om extra chauffeurs te werven ziet de gemeente kansen in het benaderen van doelgroepen zoals 65-plussers en nieuwkomers (in combinatie met extra taallessen). Daarnaast zoekt de vervoerder samenwerking met touringcarbedrijven om ook hun chauffeurs op te leiden tot taxichauffeur voor het leerlingenvervoer. Verder start de gemeente met de vervoerder een klankbordgroep waarin met de chauffeurs wordt gekeken hoe hun werkplezier vergoot kan worden.

De gemeente Utrecht zet ook in op een lobby richting het Rijk voor het verlengen van de tijdelijke chauffeurspas van 4 naar 8 maanden. Op dit moment is er een lange wachttijd bij het CBR, waardoor chauffeurs geen (her-)examen kunnen doen binnen vier maanden. Daarnaast is 4 maanden vaak te kort voor chauffeurs met een afstand tot de arbeidsmarkt om het vak te leren en het examen af te leggen.

Flexibiliteit

De gemeente kijkt daarnaast of er meer flexibiliteit mogelijk is in de eigen regels rond het leerlingenvervoer, zoals het werken met een opstapplaats om zo meer leerlingen te vervoeren. Ouders en scholen waren verder positief over het eventueel inzetten van een touringcar door de vervoerder mits er voldoende begeleiding is, het leeftijdsverschil tussen de leerlingen niet te groot is en er oog is voor de busindeling. 

Door: Nationale Onderwijsgids