Gemeente Duiven introduceert opstapplaatsen voor leerlingenvervoer

De gemeente Duiven heeft het beleid rond leerlingenvervoer geactualiseerd. Stapsgewijze invoering van opstapplaatsen met ingang van schooljaar 2023-2024 is de meest opvallende wijziging. Opstapplaatsen zijn haltes waar een kind door het aangepaste vervoer wordt opgehaald. Zo’n halte zou nooit meer dan één kilometer van het woonadres moeten liggen. Dit meldt de gemeente Duiven.

Voor kinderen die al naar school gaan en een meerjarige beschikking voor vervoer hebben, verandert er voorlopig niets. Voor kinderen op het speciaal onderwijs die geen meerjarige beschikking hebben, wordt per schooljaar beoordeeld of ze gebruik kunnen maken van een opstapplaats. Deze beoordeling vindt pas vanaf schooljaar 2024-2025 plaats. In de beoordeling wordt de situatie van de ouders en de zelfstandigheid van het kind meegewogen.

Kinderen die vanaf schooljaar 2023-2024 voor het eerst naar school gaan, is de voorkeur dat zij gebruikmaken van een opstapplaats. Maar ook hier geldt dat ieder kind individueel beoordeeld wordt. Een kind dat vanaf volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaat of wisselt van school, dan wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Maatwerk blijft

“Geen kind is gelijk en iedere beperking is anders. Deze ontwikkeling past in het gemeentelijke beleid dat eigen kracht wordt gestimuleerd. Er zijn kinderen die nu thuis worden opgehaald, maar – eventueel met hulp van een ouder/verzorger – bij een opstappunt zouden kunnen wachten. Maar er zijn ook kinderen voor wie dit niet aan de orde is. Ook de gezinssituatie speelt mee. Daarom is maatwerk nodig", zegt wethouder Johannes Goossen. 

Veelgestelde vragen

Alle ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer ontvangen binnenkort een brief met uitleg. Op www.duiven.nl/leerlingenvervoer zijn antwoorden op veel gestelde vragen te vinden. De nieuwe beleidsregels en de bijbehorende verordeningen worden op 7 maart voor het eerst in de gemeenteraadsvergadering besproken. In april besluit de gemeenteraad erover.

Door: Nationale Onderwijsgids