Merendeel mantelzorgers heeft problemen om activiteiten te combineren met zorg

Meer dan de helft van alle mantelzorgers heeft het afgelopen jaar eens of meermaals werk moeten afzeggen vanwege de zorgtaken voor een naaste, blijkt uit het Nationaal Mantelzorgonderzoek. Dat beeld herkennen we. Dat meldt ANP Expert Support. 

Mantelzorgers voor mensen met dementie staan al jaren onder zware druk. Meer dan de helft van hen zorgt dag en nacht of dagelijks voor een naaste met dementie. Met gemiddeld 40 uur per week is de belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie flink hoger dan die van de gemiddelde mantelzorger die 7,4 uur per week zorgt (bron: SCP). 

Dagelijkse activiteiten combineren met zorgtaken 

Voor zorgende partners van een naaste met dementie is de belasting zelfs gemiddeld 65 uur. Het merendeel van de mantelzorgers heeft veel problemen om dagelijkse activiteiten te combineren met zorgtaken. Het is dan ook niet zo gek dat maar liefst 28 procent aangeeft de mantelzorg nog maar maximaal een jaar vol te houden (bron: dementiemonitor 2020).

Aanbod aan ondersteuning 

De drie vormen van ondersteuning die mantelzorgers naar eigen zeggen nodig hebben om de zorg voor hun naaste langer vol te houden zijn de casemanager dementie, thuiszorg en dagactiviteiten. Mantelzorgers moeten goed geïnformeerd worden over het aanbod aan ondersteuning. Ook respijtzorg is erg belangrijk maar nog steeds schaars. 

Door: Nationale Onderwijsgids