Na tientallen klachten over jeugdzorg Amersfoort start Rekenkamer onderzoek

De jeugdzorg in Amersfoort ligt onder vuur. Vijf raadsfracties die verhalen aanhoorden over de slechte kwaliteit van zorg aan kinderen en jongeren, hebben de rekenkamer van de gemeente gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Er zouden tientallen verhalen zijn binnengekomen over de slechte jeugdzorg in de stad. Met name Samen Veilig Midden Nederland zou het slecht doen. Dat meldt NU.nl. 

Samen Veilig Nederland werkt voor 32 gemeenten in Utrecht en Flevoland. De organisatie wordt ingeschakeld als er een melding over huiselijk geweld of kindermishandeling binnenkomt, of als een jongere de jeugdcriminaliteit dreigt in te gaan. Klachten gaan onder meer over slecht informatievoorziening, procedures en rapportages.

Rol en werkwijze andere hulpinstanties 

Door gesprekken met gezinnen te voeren die in contact zijn geweest met de jeugdbescherming, hoopt de onafhankelijke rekenkamer meer zicht op de situatie te krijgen. Ook gaat het kijken naar de rol en werkwijze van andere hulpinstanties, wijkteams en de Raad voor de Kinderbescherming.

Door: Nationale Onderwijsgids