Veel Wajongers hebben financiële problemen, Ombudsman begint onderzoek

Veel jongeren met een Wajong-uitkering of een uitkering onder de Participatiewet ervaren volgens de Nationale ombudsman financiële problemen. Het gaat dan over jongeren met een beperking, die leven van een inkomen rond het sociaal minimum. De ombudsman wil weten hoe wetten en regels voor hen in de praktijk uitpakken en begint een onderzoek.

Jongeren met zo'n uitkering hebben bijvoorbeeld moeite om rond te komen of weten niet welke rechten en plichten ze hebben, aldus de ombudsman. Met het onderzoek wil hij inzichtelijk maken waar knelpunten zitten en mogelijke oplossingen aandragen.

Onderzoek 

Het onderzoek is het derde deel van een groter onderzoek naar sociale minima. "Velen van hen kunnen het hoofd financieel niet boven water houden. Maar juist zij krijgen in de praktijk te maken met de meest complexe regelingen", aldus de ombudsman. In juni is een onderzoek naar statushouders van start gegaan en in december begon een onderzoek naar jongeren in de bijstand.

Door: ANP