Ruim 1000 Amsterdamse jongeren met schulden geholpen aan opleiding of baan

Jongeren met schulden hebben vaak last van stress, die ze belemmert in hun dagelijks leven. Ze vallen bijvoorbeeld eerder uit van een opleiding, verliezen hun baan, of komen niet in aanmerking voor een huurwoning. Vanuit de gemeente helpen we jongeren om schulden te voorkomen en schulden die er al zijn zo snel mogelijk op te lossen. In 2020 hebben 1.118 Amsterdamse jongeren met financiële problemen ondersteuning gekregen. Dat zijn er 225 meer dan in 2019. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

Vorig jaar is Amsterdam in februari gestart met een nieuwe aanpak: ‘Jongeren Schuldenvrije Start'. Jongeren worden aan een coach gekoppeld met wie zij een begeleidingsplan maken. Ze stellen zichzelf doelen, zoals een baan vinden of een opleiding volgen. Aan die doelen werken ze 2 jaar. Als een doel is behaald, wordt een deel van hun schuld kwijtgescholden.
 

Schulden afkopen

De Kredietbank Amsterdam koopt de schulden van de jongeren af bij de schuldeisers en zet het bedrag dat overblijft om in een sociale lening. De jongeren houden dus maar 1 schuldeiser over: de Kredietbank Amsterdam. Zo voorkomen we dat ze jarenlang vast blijven zitten aan alsmaar oplopende schulden.
 

Minder stress

De jongeren die meedoen met de nieuwe aanpak geven aan dat ze minder stress ervaren door hun schulden en het gevoel hebben er weer vanaf te kunnen komen. Ze vinden het motiverend dat ze kwijtschelding van een deel van de schuld krijgen, als ze hun doelen behalen.
 

Lessen op scholen en verjaardagskaart

Vanaf hun 18e zijn jongeren verantwoordelijk voor hun eigen financiën. Veel schulden ontstaan op dat moment, door het niet betalen van de zorgverzekering of een telefoonabonnement. Een verkeerde beslissing of gebrek aan kennis kan grote gevolgen hebben. De gemeente Amsterdam gaat daarom meer financiële lessen geven op middelbare scholen.
 
Sinds januari krijgen alle jongeren die 18 jaar worden een verjaardagskaart met een handig overzicht van zaken waaraan ze moeten denken als ze volwassen worden. Ouders krijgen een brief met tips en informatie over de financiële veranderingen wanneer hun kind 18 wordt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids