Onderwijsraad publiceert jaarverslag 2020

Goed onderwijs voor iedereen. Dat is waar de Onderwijsraad ook in 2020 met vijf adviezen en een verkenning aan heeft bijgedragen. Zo adviseerde de raad over inclusiever onderwijs, sekseverschillen in het onderwijs en over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs. Dit meldt de Onderwijsraad.

In het jaarverslag geven raadslid Jasmijn Kester en raadsadviseur Mirjam Bakker een inkijk in de manier waarop de Onderwijsraad zijn werk doet. Zij gaan dieper in op twee adviesonderwerpen uit 2020. Martin Pomper, lid van de JongerenOnderwijsraad, vertelt over de bijdrage van de JongerenOnderwijsraad aan de corona-adviezen.

Adviezen 2020

Met twee spoedadviezen doet de raad in het voorjaar van 2020 aanbevelingen aan het kabinet voor het ondervangen van de gevolgen van de coronacrisis op de korte termijn, en stelt de raad een investeringsagenda op voor de langere termijn. Naast de corona-adviezen publiceert de raad in ‘Steeds inclusiever’ een langetermijnperspectief op inclusiever onderwijs. In een verkenning over sekseverschillen in het onderwijs brengt de raad in beeld hoe het onderwijs en de samenleving kunnen bijdragen aan de vermindering van genderstereotiep gedrag. Daarnaast publiceerde de raad twee briefadviezen: over traditioneel islamitisch als richting in het onderwijs en over de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.

Doorkijk naar 2021

In maart 2021 heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over werkdruk en onderwijstijd in het basisonderwijs. In 2021 zal de raad nog de volgende adviezen uitbrengen, waarvan twee op verzoek van de regering en drie uit eigen beweging:

  • Differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel
  • Nationaal Programma Onderwijs
  • Vrijheid van onderwijs
  • Privaat aanbod in het onderwijs
  • Extern toezicht

Het volledige jaarverslag is hier te lezen.

Door: Nationale Onderwijsgids