Te snel labelen van kinderen met adhd of autisme heeft grote consequenties

Volgens psychiater David Con heeft het snel labelen van kinderen met adhd of autisme grote gevolgen. De manier waarop in de samenleving gekeken wordt naar wat normaal of afwijkend is, wordt grotendeels bepaald door sociale processen. Taal heeft hierin een grote rol, volgens de psychiater. Hij is van mening dat we, door middel van ons taalgebruik, andere gedragingen snel als afwijkingen bestempelen. Dit heeft als gevolg dat kinderen sneller een lage dosis antipsychotica of andere medicatie krijgen toegediend, wat volgens hem teveel risico’s en zorgen met zich meebrengt. Dit meldt Het Parool. 

Con is van mening dat kinderen te snel een label krijgen als ze bijvoorbeeld anders op prikkels reageren of niet lang stil kunnen zitten. Doordat andere gedragingen snel een label van ‘prikkelgevoelig’ of ‘druk’ of ‘adhd’ krijgen, zorgt dat ervoor dat het als afwijking wordt gezien, als een stoornis in de hersenen. Con: “Met onze labels beïnvloeden we ongemerkt wat de psychiater gaat zien en denken als we bijvoorbeeld over een jongere praten in de spreekkamer.” Dit kan als gevolg hebben dat kinderen te snel een medicatie toegediend krijgen, die onnodige risico’s met zich meebrengt. Dat is zorgelijk, volgens Con.

Hoewel de psychiater ook van mening is dat wetenschap de basis van diagnostiek en behandeling in de psychiatrie, wil hij tegelijkertijd meer aandacht voor de manier waarop we ons uitdrukken en de gevolgen daarvan. Problemen van jongeren worden gezien als stoornissen in de hersenen en Con roept de vraag op of we dit wel moeten willen.

Door: Nationale Onderwijsgids