Subsidie voor Stichting Leergeld Groningen om kansengelijkheid te stimuleren

Vier sociale fondsen ontvangen voor 2020 een subsidie van de provincie Groningen, waaronder Stichting Leergeld met een bedrag van 90.000 euro. , De andere fondsen zijn Voedselbanken (30.000 euro), Kledingbanken (11.000 euro) en Jeugdfonds Sport & Cultuur (35.000 euro). Deze subsidies zijn onderdeel van de sociale agenda van het  Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. De fondsen ondersteunen instellingen die ervoor zorgen dat inwoners van onze provincie mee kunnen doen in de samenleving en gelijke kansen krijgen. Dit meldt provincie Groningen.

De provincie Groningen vindt dat alle inwoners mee moeten kunnen doen, zichzelf kunnen zijn en zich welkom voelen in de provincie. Het beleid is er vooral op gericht te voorkomen dat mensen in de armoede terechtkomen en daardoor niet mee kunnen doen aan activiteiten als sport of cultuur. Toch is dat niet altijd voldoende en is er, vooral nu er door het coronavirus veel activiteiten stil liggen, bij fondsen behoefte aan directe ondersteuning. 
 

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld krijgt subsidie om kinderen die opgroeien in armoede de kans te geven om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hier worden jaarlijks bijna 16.000 kinderen mee bereikt.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids