Normal_auto_monteur_mbo_vmbo_praktijk_techniek

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt op donderdag 12 december 2019 van 10.15 tot 12.30 uur een rondetafelgesprek over het praktijkonderwijs. Dit meldt de Tweede Kamer.

Hoofdvraag

De Kamerleden willen met dit rondetafelgesprek hun algemene kennis op het gebied van het praktijkonderwijs in Nederland verbreden. Tevens willen zij hun inzicht verdiepen in de kwesties die op dit moment in het praktijkonderwijs een belangrijke rol spelen. De leden kunnen de informatie uit dit gesprek gebruiken bij de voorbereiding van debatten en overleggen die het praktijkonderwijs (mede) tot onderwerp hebben.
 

Achtergrond

Het praktijkonderwijs (pro) is in 1999 ingevoerd als aparte, zelfstandige schoolsoort voor leerlingen voor wie een diploma op vmbo-niveau niet haalbaar is. Anno 2019 zijn er in Nederland 175 scholen voor praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs volgen leerlingen een eigen pakket met theorie- en praktijkvakken aan de hand van een individueel ontwikkelplan.
 

Samenwerking stimuleren

In een brief aan de Kamer van 4 december 2018 schreef minister Slob dat hij werkt aan maatregelen om de samenwerking die is ontstaan tussen het pro en het mbo verder te stimuleren. Een groot deel van de pro-scholen biedt, in samenwerking met het mbo, een entreeopleiding aan binnen het pro. Het is daarbij van belang dat jongeren geen hinder ondervinden in de overgang van het ene naar het andere onderwijssysteem.
 

Genodigden

In twee blokken van elk maximaal één uur zullen verschillende betrokkenen aan het woord komen, te weten:
 
Blok 1  10.15 - 11.25 Directeuren en Sectorraad
  • Nicole Teeuwen, voorzitter sectorraad praktijkonderwijs
  • Willem van Ouwerkerk, directeur praktijkschool te Alphen aan den Rijn
  • Pien Franken, directeur praktijkschool te Apeldoorn
  • Arian Koops, directeur praktijkschool te Gouda
  • Niels Taal, expert ESF-subsidies PRO/VSO
 
Blok 2  11.30 - 12.30 Leraren, jobcoach en SBB
  • Hans van Vliet, coördinator en docent Entree op SG WJ Bladergroen te Purmerend
  • Marian van Dijk (verhinderd)
  • Monique Mol, contactpersoon Boris Praktijkloket, SBB
  • Jorg Kruit, docent en teamleider stage van De Einder te Den Haag
  • Petra Mulder, docent Hofstede College, Den Haag
 

Rondetafelgesprek

De vaste commissies van de Tweede Kamer organiseren regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Hierbij wordt deskundigen of betrokkenen gevraagd een toelichting te geven op het te bespreken onderwerp. Het rondetafelgesprek is een bijzondere vorm van een hoorzitting. Meerdere deelnemers gaan tegelijkertijd in gesprek met Kamerleden. Zo ontstaat er een onderlinge discussie en worden verschillen in visie duidelijk. De leden van de commissie gebruiken de input uit de hoorzitting of het rondetafelgesprek bij de behandeling van bijvoorbeeld wetsvoorstellen.