Leerlingen in het pro en vso krijgen voortaan ook een schooldiploma

Leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgen voortaan aan het einde van hun schoolcarrière ook een schooldiploma. De Tweede Kamer heeft op verzoek van minister Slob (Onderwijs) een wetswijziging aangenomen waardoor dat mogelijk wordt gemaakt. Dit meldt de PO-Raad.

Leerlingen in het pro en vso die niet hebben voldaan aan de vereisten van het diploma krijgen een verklaring.

Schooldiploma

De PO-Raad en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) pleiten al langere tijd voor het invoeren van schooldiploma’s voor leerlingen in het pro en vso. In de zomer van 2020 liet de minister weten dat hij deze groep leerlingen meer erkenning wil geven. De wetswijziging zorgt ervoor dat deze groep waarschijnlijk in het schooljaar 2021-2022 voor het eerst een schooldiploma zal krijgen.

Voor vso-leerlingen die een traject volgen dat gericht is op vervolgonderwijs bestaat al een diploma. Leerlingen die de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding volgen binnen het vso krijgen nu ook een diploma. Tot nu toe kregen deze leerlingen slechts een getuigschrift of certificaat voor hun ontwikkelde vaardigheden.

Door: Nationale Onderwijsgids