Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek van Onderwijsinspectie. De inspectie gaat toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs zoals vastgelegd in de wet. Bij tekortkomingen wordt handhavend opgetreden. De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet passend onderwijs. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Op 1 augustus 2013 trad de Wet Passend Onderwijs in werking. Deze wet heeft als doel dat scholen in het funderend onderwijs op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier passend onderwijs realiseren. De kern van de wet is de zorgplicht voor passend onderwijs. Scholen moeten deze zorgplicht vervullen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze moeten ervoor zorgen dat deze leerlingen altijd een passende plek krijgen.
 

Zorgplicht passend onderwijs

De zorgplicht passend onderwijs heeft drie doelen:
 
  • verantwoordelijkheden helder beleggen
  • ouders ontlasten
  • thuiszitten voorkomen.
 
Door de zorgplicht moet elke leerling passend onderwijs kunnen krijgen. Dat is nu vaak lastiger voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De ouders van deze leerlingen worden soms van de ene naar de andere school verwezen zonder dat een school hun kind toelaat. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor het vinden van een passende plek voor deze leerlingen. Voor leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben om het onderwijsprogramma te doorlopen, geldt het normale toelatingsbeleid.
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids