Normal_koningin_m_xima_bij_sciencemakers_awards

Gisteren zijn in aanwezigheid van Koningin Máxima 163 jongeren gehuldigd als ScienceMaker in het Spoorwegmuseum te Utrecht. De jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar zijn winnaars van een nationale of internationale wedstrijd op het gebied van wetenschap, technologie en maken. Met ScienceMakers maakt het Techniekpact de prestaties van dit innovatieve talent aan Nederland zichtbaar. Het onderstreept het grote belang van techniekonderwijs. Dit meldt Platform Talent voor Technologie.

Op het Vriendenplein van het Spoorwegmuseum was een tijdelijke expositie ingericht met een groot deel van de projecten van de jonge talenten. Koningin Máxima bezocht een aantal van deze projecten en ging met de jongeren in gesprek over hun onderzoeken, uitvindingen en concepten. Bij hun projecten laten de jongeren zich inspireren door hun omgeving en gebruiken hun talent om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen. Van een reuzeventilator voor het droogteprobleem in de woestijn, innovatief zonne-energiesysteem tot een robot voor het tekort in de zorg.
 
Thea Koster, voorzitter Techniekpact: “Ik vind dat ieder kind de kans moet krijgen om zijn of haar talent voor technologie en ict te ontdekken en te ontplooien, om daarmee volop mee te kunnen in de maatschappij. Daarom is een stevige verankering van het vak techniek in het curriculum van het basisonderwijs noodzakelijk. Met het oog op de investeringen die dit kabinet nu doet in het technisch vmbo via de regeling Sterk Techniekonderwijs en voor de bètatechnische studies in het beroeps- en hoger onderwijs moet er een ketenbenadering komen. Het fundament voor een positieve keuze voor een bètatechnische studie wordt immers al in het basisonderwijs gelegd.”
 

Ieder technisch talent nodig

In Nederland zijn er voor de leeftijdscategorie 10 tot 18 jaar tientallen landelijke wedstrijden op het gebied van wetenschap, technologie en maken. In deze wedstrijden worden jongeren uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen en kunnen zij hun skills tonen. Door jongeren op een vroege leeftijd in aanraking te brengen met wetenschap en technologie maken zij sneller een positieve keuze voor een bètatechnische vervolgopleiding. Dit is belangrijk want Nederland heeft nog altijd een groot tekort aan goede vakmensen. Daarbij komt dat technologie in vrijwel alle sectoren een rol gaat spelen. Meer jongeren krijgen in hun toekomstig beroep hiermee te maken.
 

Nationaal Techniekpact

ScienceMakers is een van de activiteiten die voortkomt uit het Nationaal Techniekpact. In dit pact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids