Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les
Uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond is naar voren gekomen dat veel docenten passend onderwijs niet aan kunnen. Ze vinden het met name lastig kinderen met een verstandelijke beperking te doceren. Het ondersteunen van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen wordt als minder uitdagend beschouwd. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).
Vanaf het moment dat passend onderwijs is ingevoerd, is de zorgvraag ingewikkelder geworden, stelt de AOb. Leerlingen worden pas doorverwezen naar het speciaal onderwijs, als het niet meer haalbaar is les te krijgen in het regulier onderwijs. Volgens leraren schaadt deze aanpak leerlingen onnodig. 
 
Cornee Hoogerwerf, AOb-beleidsmedewerker en onderzoeker laat weten dat het al bekend was dat er problemen zijn met het passend onderwijs. De enquête brengt de grootte van het probleem in kaart.
 
Door: Nationale Onderwijsgids