Normal_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Tot en met woensdag 22 mei 2019 kunnen scholen zich aanmelden voor het nieuwe trajectjaar Excellente Scholen 2019. Een Excellente school is een school die door de Inspectie van het Onderwijs als goed gewaardeerd is en die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Dit meldt Rijksoverheid.

Hierbij gaat het om scholen die in nauwe samenspraak met hun omgeving een droom of ambitie realiseren voor hun leerlingen. Het kan gaan om een inspirerend, innovatief en motiverend onderwijsaanbod of een onderscheidende aanpak voor een specifieke groep leerlingen. Het is aan de school zelf om te benoemen op welk gebied ze excellent is en aan de onafhankelijke jury om vast te stellen of het aangedragen excellentieprofiel past binnen de visie van de school, goed wordt uitgevoerd door de school en doorwerkt in de gehele organisatie. Het door de school opgestelde verhaal over het excellentieprofiel staat centraal in het beoordelingsproces.
 
Scholen uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs kunnen meedoen aan het traject Excellente scholen. Meer informatie is te vinden via www.excellentescholen.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids