Normal_samen__afspraak

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties gaan samenwerken om te zorgen dat zorg en onderwijs beter worden afgestemd op de individuele behoeften van kinderen. Hiervoor hebben ze de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd opgericht. Dit meldt de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG).

In de komende maanden wordt gekeken hoe de bestaande samenwerking tussen de verschillende organisaties verbeterd kan worden door het te versterken, te versnellen en te verduurzamen. Deze samenwerking verschilt sterk per regio. Voormalig wethouder René Peeters van Almere is hiervoor aangesteld als kwartiermaker. Vanuit de huidige wensen en knelpunten in de samenwerking worden aanbevelingen opgesteld, die eind november in een rapport naar buiten worden gebracht. 
 
De coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd bestaat onder meer uit de PO-Raad, de VO-raad, LECSO, Ouders & Onderwijs, Ieder(In), ministerie OCW en VWS, VNG en Nederlands Jeugd Instituut.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids