Normal_samen__afspraak

Op dinsdag 19 juni aanstaande wordt door de LECSO, PO-Raad en VO-raad een informatiebijeenkomst gehouden over het mogelijk invlechten van het speciaal onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Bestuurders en directeuren worden geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de mogelijke toekomst hierin. Dit meldt LECSO.

Sinds 2015 wordt actief gewerkt aan het opzetten van een samenwerking tussen het (voortgezet) speciaal onderwijs en het regulier primair en voortgezet onderwijs. Hierin is een werkwijze aangehouden, waarbij landelijke ervaring bepaalt in hoeverre er wettelijke maatregelen noodzakelijk zijn.
 
Adviesbureau Infinite Financieel heeft, in opdracht van de LECSO, PO-Raad en VO-raad, uitgewerkt hoe het (voortgezet) speciaal onderwijs wettelijk verankerd zou moeten zijn. Mede op basis van dit rapport zijn de gezamenlijke besturen tot een standpuntbepaling gekomen over het mogelijk invlechten van het speciaal onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
Tijdens de bijeenkomst wordt deze visie gedeeld, worden knelpunten besproken en wordt een blik in de toekomst geworpen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 juni van 9.30 tot en met 12.30 uur in Utrecht. Aanmelden kan via deze link.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids