Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

Volgend jaar start een experiment waarbij scholen uit het regulier en speciaal onderwijs hun leerlingen mogen samenbrengen in gemengde klassen. Na vier jaar zullen de scholen verder gaan als één geïntegreerde school. De PO-Raad heeft op een rijtje gezet aan welke voorwaarden scholen moeten voldoen voor deelname aan het experiment. Dit meldt de PO-Raad.

Het passend onderwijsstelsel streeft ernaar om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk op te vangen in het reguliere onderwijs. In de praktijk blijken veel ouders en leraren nog huiverig om deze leerlingen direct in te schrijven op een 'gewone' school. Het experiment met gemengde scholen biedt alle betrokken meer tijd om tegemoet te komen aan de behoeften van kwetsbare leerlingen.

Vier jaar lang blijven de reguliere en speciale school naast elkaar bestaan en worden ook als twee aparte scholen bekostigd. Daarna gaan de scholen als één school verder en wordt de speciale school opgeheven. Scholen die willen deelnemen aan het experiment moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Zo mogen de deelnemende scholen door de onderwijsinspectie als 'voldoende' zijn beoordeeld. Scholen kunnen zich tot 1 mei voor aanvang van het schooljaar waarin ze met het experiment willen beginnen een aanvraag indienen.

Meer informatie over het experiment, de voorwaarden en aanvraag van deelname op www.poraad.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids