Normal_handen_schudden_samenwerking

Met ingang van het nieuwe schooljaar neemt Koraal in de regio West-Brabant de onderwijsactiviteiten en onderwijsmedewerkers van Almata over en zullen deze gaan vallen onder de Stichting Het Driespan. Dat meldt Koraal.

SJSJ-Almata is een instelling voor (gesloten) jeugdzorg in Ossendrecht, waar onder meer jongeren met ernstige (gedrags)problemen verblijven. De jongeren hebben een gesloten behandeling nodig om te voorkomen dat zij zich aan zorg onttrekken. Naast zorg en behandeling krijgen deze jongeren onderwijs, dat op dit moment nog via een experiment wordt vormgegeven. Dit experiment eindigt uiterlijk op 1 augustus 2019. Vanaf dat moment moeten de onderwijsactiviteiten van Almata ingebed zijn in een onderwijsinstelling binnen het reguliere samenwerkingsverband. Zowel het Ministerie van Onderwijs als het samenwerkingsverband De Brabantse Wal VO heeft bij Koraal het verzoek neergelegd de onderwijsactiviteiten en de medewerkers van het experiment over te nemen.

De Raad van Bestuur van Koraal heeft dit verzoek onderzocht en daarbij de medewerking gekregen van betrokken partijen als SJSJ-Almata, Gemeente Woensdrecht, Samenwerkingsverband De Brabantse Wal VO en het Ministerie van Onderwijs.

Zowel Eric Starmans (regiodirecteur Koraal West-Brabant en verantwoordelijk voor Het Driespan), Jos Gerards (directeur/bestuurder Samenwerkingsverband De Brabantse Wal VO) als Jan van Wirdum (directeur SJSJ-Almata Onderwijs) zijn blij met de samenwerking. Ook de Gemeente Woensdrecht, waar SJSJ-Almata is gevestigd, toont zich verheugd over het besluit. 

Koraal biedt een uniek, integraal aanbod van zorg, onderwijs én arbeid voor mensen met een complexe problematiek, waarbij de ondersteuning van cliënten en leerlingen in elk van hun levensdomeinen (wonen, leren, werken) op elkaar wordt afgestemd. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids